Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

        David Stuart

Դուք որոշել եք չորս ամսով դադարել թմրանյութեր օգտագործելը.


Հիանալի է:


Իմաստը կայանում է նրանում, թե որքանով է այն հեշտ կամ դժվար լինելու ձեզ համար,

որպեսզի դուք ունենաք այն զգացողությունը, որ դուք հասել եք ձեր նպատակին:

Դուք արժանի եք այդ զգացողությանը:


Այն կապացուցի, որ դուք ԿԱՐՈՂ եք դա անել, որն էլ կմղի ձեզ կրկին փորձելուն:

(Սակայն, հնարավոր է հաջորդ անգամ ունենալ ավելի մեծ նպատակ, բայց նախընտրելի է ոչ այդքան մեծը: Մենք նախընտրում ենք իրականացնել ավելի փոքր, սակայն հասանելի նպատակներ, որն էլ կտա իրական նպատակին հասնելու զգացողությունը: )


Այժմ, կցանկանայինք իմանալ, թե որքանով եք վստահ, որ կհասնեք չորս ամիս արանձ թմրանյութեր օգտագործելու 

նպատակին:


Ընտրեք թիվը ներքոհիշյալ սանդղակից


Որքանով եք դուք վստահ այդ նպատակին հասնելու հարցում