Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

        David Stuart

Հիանալի է.

Ուրեմն մենք արդեն.

  • Ընտրեցինք մի նպատակ որին հասնելու համար աշխատանք ենք կատարելու:
  • Դուք համոզվեցիք որ այդ իրատեսական է, հասանելի է և սեփական կարողությունից բարձր չէ:
  • Մեզ տեղեկացրեցիք որ բավականաին համոզված եք որ կարող եք հասնել ձեր նպատակին (սա "խոստում" չէ, դա միայն մի նպատակ է որի ուղղությամբ աշխատելու ենք).
  • Մեզ ասեցիք թե որքանով դա կարևոր ձեր համար:
  • Հասկացանք թե շաբաթվա որ օրերի ընթացքում ենք ավելի հակված լինում թմրանյութեր օգտագործելուն, որն էլ շատ կարևոր տեղեկություն է: Այժմ դուք կարող եք նախապատրաստվել այդ պահերին դիմակայելու: Ձեր օրակարգը հակեցված պահեք, խուսափեք անգործությունից և ձանձրույթից: Դիմեք մտերիմ ընկերոջ աջակցությանը, քանի որ շատ ավելի լավ է քան միայնակ անել այս քայլերը:
  • Դուք նշեցիք այն ամենը ինչ կարող եք այլ ձև անել երբ թմրամիջոցներ օգտագործելու պահանջ արաջանա: Կարևոր է գիտակցել այն, որ դուք այդ ցանկությունների զոհը չեք, որոշ բաներ այլ ձև անելով դուք կարող եք ձերբազատվել այդ ցանկություններից: Ձեռք բերեք այդ հմտությունները քանի որ դրանց կարիքը շատ եք ունենալու առաջ շարժվելու համար:

Վերջ: Դուք այսպիսով ունեք ձեր անձնական խնամքի պլանը:


Հնարավորության դեպքում տեղյակ պահեք մտերիմ ընկերոջը որ դուք ցանկանում եք կատարել փոփոխություններ: Լավ ընկերոջ աջակցությունը այս գործում ավելի լավ է քան դա միայնակ անելը: Ձեր խոցելիության մասին ուրիշների հետ կիսվելը դժվար է սական մի ամաչեք: Դուք շատ խիզախ և քաջ քայլ եք անում որի համար պետք է հպարտանաք:

Անկախ նրանից, թե ձեզ կհաջողվի հասնել ձեր նպատակին, թե ոչ, այժմ դուք ունեք գործիքների հավաքածու, որոնք կարող եք կիռարել ինքներդ ձեզ օգնելու համար: Երբեմն դա փորձություն է և սխալ, միշտ չէ, որ մենք հաջողության կհասնենք առաջին անգամից: Մի հանձնվեք: Կրկին փորձեք ընտրելով հասանլեի նպատակներ և աշխատելով դրանց ուղղությամբ: Ավելի լավ կերպով բացահայտեք խոցելի պահերը և օգտագորձեք այդ ցանկություններից ձեռբազատվելու մեթոդները: Դուք ամեն անգամ ավելի եք հմտանալու այդ գործում:

Հաջողության հասնելու դեպքում շատ կարևոր է շնորհավորել ինքներդ ձեզ, իսկ ձախողման դեպքում նույնպես շնորհավորեք ինքներդ ձեզ փորձելու համար: Մի մեղադրեք ինքներդ ձեզ:

Գոյություն ունի պարզ և բացատրելի պատճառ, թե ինչու եք դժվարանում: Նույնասեռական կյանքը և սեռական հարաբերությունները բարդ են, սակայն դուք միայնակ չեք: Այնպես որ, չմեղադրեք ինքներդ ձեզ, պարզապես ժպիտով և հավատքով փորձեք խնամքի պլանի նոր տարբերակ: